Tärkeintä ei ole mitä sinä teet, vaan kuka sinä olet (Tommy Hellsten)

Ihminen tavattavissa -ohjelma

Me Ihminen tavattavissa -mentorit olemme valmistuneet nelivuotisesta koulutuksesta, joka pohjautuu psykodynaamiseen käsitykseen ihmisluonteesta ja teorioihin varhaisten kiintymyssuhteiden keskeisestä merkityksestä ihmisen kehitykselle. 

Koulutusohjelmassa on vaikutteita psykosynteesistä, symboliterapiasta, sosiaalipsykologiasta, hahmoterapista, ryhmäterapiasta, kognitiivisesta ja ratkaisukeskeisestä teoriasta sekä psykodraamasta. 

Kouluttajina toimivat omien erikoisalojensa tai terapiasuuntauksiensa ammattilaiset.

Löydät lisätietoa koulutuksesta täältä:

https://ihminentavattavissa.fi/yksityishenkil%C3%B6ille/mentor-koulutus


Ihminen tavattavissa -mentorkoulutus koostuu 2-vuotisesta kasvuohjelmasta ja 2-vuotisesta jatkokoulutuksesta.

Kasvuohjelma on matka itseen.  Sen aikana opiskelijat tutustuvat syvällisesti itseenä, omaan menneisyyteensä ja ihmisenä olemiseen.

Jatkokoulutus luo pohjan ja ammattitaidon Ihminen tavattavissa -mentorina toimimiseen. Koulutus antaa valmiudet ihmisen kasvua ja eheytymistä tukevaan ammatilliseen vuorovaikutukseen. 

https://ihminentavattavissa.fi/yksityishenkil%C3%B6ille/mentor-koulutus