Kaipaatko tukea työhösi? Tunnetko vahvuuksiasi?

Työnohjaajana ja mentorina tuen sinua työssäsi. Olemme inhimillisiä ihmisiä myös työelämässä ja työssä tapahtuvat asiat, muutokset sekä ihmisten väliset kohtaamiset, vaikuttavat meihin monin tavoin.

Jos kaipaat muutosta omaan työelämääsi, voimme etsiä yhdessä siihen väyliä.  Meissä on paljon enemmän kuin päällepäin näkyy ja tarkoitus on löytää kenties piilossa olevia voimavarojasi käyttöösi. Yhdessä voimme löytää uusia näkökulmia ja toimintamalleja, joiden avulla pääset vaikuttamaan hyvinvointiisi ja kehittämään työtäsi.
Tutustuminen omiin arvoihin ja pysähtyminen sen äärelle mikä itselle on tärkeää ja arvokasta, saattaa avata uusia näköaloja omiin kokemuksiin ja viitoittaa tietä myös omien vahvuuksien löytämiseen ja vahvistamiseen.

Reagoimme työssä tapahtuviin asioihin ja kohtaamisiin myös aiempien kokemustemme mukaan. Aina emme välttämättä ole siitä tietoisia. 

Kun tutustumme itsemme paremmin ja tunnistamme syvimmät arvomme, saatamme löytää uutta ymmärrystä myös vaativiin vuorovaikutustilanteisiin.

Ratkaisuja voi löytyä sieltä, mistä niitä ei omassa arjesssaan huomaa etsiä. 

Se mitä on takanamme tai edessämme, on pientä verrattuna siihen, mitä on sisällämme.         (Ralph Waldo Emerson)