Mikä on se muutos, jonka haluat tapahtuvan?

Mentorointi voi olla myös työn ja sen olosuhteiden tutkimista. Olemme inhimillisiä ihmisiä myös työelämässä ja työssä tapahtuvat asiat sekä ihmisten väliset kohtaamiset vaikuttavat meihin monin tavoin.


Työolosuhteiden tutkiminen saattaa tuoda uusia näkökulmia tai tapoja ajatella olemassa olevaa tilannetta.  Muutokset ovat mahdollisia, kun pääsee omien perimmäisten tarpeiden äärelle. Jos kaipaat muutosta, etsimme yhdessä siihen väyliä, piileviä voimavaroja ja joskus hyvin konkreettisiakin askeleita. Meissä on paljon enemmän kuin päällepäin näkyy.  Työyhteisöissä työskentelen Ihminen tavattavissa -arvomaailmasta käsin. Ihminen on kokonaisuus, emmekä voi erottaa henkilökohtaista elämäämme työelämästä.

Työssäkin meitä ohjaavat sisäiset tarpeemme ja arvomaailmamme. Syvällinen tutustuminen omiin arvoihin ja siihen, mikä itselle on oikeasti tärkeää, lisää ymmärrystä itsestämme ja saattaa avata  uusia näköaloja vaikka omien reaktioiden ja tunteiden syihin. Työelämän ihmissuhteissa saatamme reagoida aiempien kokemustemme mukaan, joista kaikista emme välttämättä ole tietoisia. Ihmisten erilaisuus, ja nimenomaan erilaiset arvomme, voivat myös tuoda mutkia työelämän ihmissuhteisiin. Joskus yllätävät väylät työkaverin syvempään ymmärtämiseen saattavat avata mahdollisuuksia sujuvammalle yhteistyölle.


Se mitä on takanamme tai edessämme, on pientä verrattuna siihen, mitä on sisällämme.         (Ralph Waldo Emerson)