Mikä on se muutos, jonka haluat tapahtuvan?

Kaipaatko tukea työhösi? 


Työnohjaajana ja mentorina tuen sinua työsi haasteissa. Olemme inhimillisiä ihmisiä myös työelämässä ja työssä tapahtuvat asiat, muutokset sekä ihmisten väliset kohtaamiset, vaikuttavat meihin monin tavoin.


Jos kaipaat muutosta omaan työelämääsi, voimme etsiä yhdessä siihen väyliä.  Meissä on paljon enemmän kuin päällepäin näkyy ja tarkoitus on löytää piilevät voimavarat käyttöösi. Tarvittaessa pyrimme löytämään uusia näkökulmia ja toimintamalleja, joiden avulla pääset vaikuttamaan ja kehittämään työtäsi tai kehittymään itse.
Henkilökohtaiset tarpeemme ohjaavat meitä työelämässäkin. Syvällinen tutustuminen omiin arvoihin ja siihen, mikä itselle on oikeasti tärkeää, lisää ymmärrystä itsestämme ja saattavat avata  uusia näköaloja omien reaktioiden ja tunteiden taustoihin myös työelämässä. Sielläkin reagoimme ihmissuhteissa usein aiempien kokemustemme mukaan,  emmekä välttämättä ole siitä tietoisia. Ihmisten erilaisuus, ja nimenomaan erilaiset arvomme, voivat myös tuoda oman lisänsä työelämän haasteisiin. 

Pitkä kokemukseni esimies- ja johtotehtävistä on vienyt minut kouluttajaksi esimies- ja johtamis-  valmennuksiin. Ihminen tavattavissa -koulutus on antanut syvällisempää inhimillistä ymmärrystä ihmisten välisiin kohtaamisiin.

 

Koulutuksissani vaativat vuorovaikutustilanteet kiinnostavat osallistujia. Uskon voivani tarjota  monipuolisia näkökulmia tällaisten tilanteiden käsittelyyn, rohkaisua kohtaamisiin ja harjoiteltavissa olevia taitoja niiden arvostavaan läpikäymiseen.  
Se mitä on takanamme tai edessämme, on pientä verrattuna siihen, mitä on sisällämme.         (Ralph Waldo Emerson)