Työnohjauksessa tarkastelemme työtä

Työnohjauksessa pysähdymme tutkimaan työtä ja työn olosuhteita. Luomme yhdessä tavoitteet työskentelyllemme, ja usein tehtävänäni on tukea sinua omissa havainnoissasi ja voimavarojesi tunnistamisessa.


Ratkaisukeskeinen ajattelu katsoo tulevaisuuteen. Kun nykytilanne on kartoitettu, tutustumme myös aikaisempiin onnistumisiisi. Tavoitteena on löytää konkreettisia ja käytännönläheisiä edistysaskeleita, joiden avulla on mahdollista löytää kenties uusiakin voimavaroja. Meissä on paljon enemmän kuin päällepäin näkyy. Työnohjaajanakin työskentelen Ihminen tavattavissa -arvomaailmasta käsin. Ihminen on kokonaisuus, emmekä aina voi erottaa henkilökohtaista elämäämme työelämästä.


Kuten elämässä, niin myös työssä meitä ohjaavat sisäiset tarpeemme ja arvomaailmamme. Syvällinen tutustuminen arvoihimme ja siihen, mikä meille on tärkeää, lisää ymmärrystä itsestämme ja on usein hyvin palkitsevaa. Työelämän ihmissuhteissa saatamme reagoida aiempien kokemustemme mukaan, joista kaikista emme välttämättä ole tietoisia. Ihmisten erilaisuus, ja nimenomaan erilaiset arvomme, voivat myös tuoda mutkia työelämän ihmissuhteisiin. Joskus väylä työkaverin syvempään ymmärtämiseen saattaa avata mahdollisuuksia sujuvammalle yhteistyölle.


Se mitä on takanamme tai edessämme, on pientä verrattuna siihen, mitä on sisällämme.         (Ralph Waldo Emerson)