Kannatko jonkun toisen taakkaa?

Haluatko vapautua näkymättömistä taakoista, joita perheessäsi on kenties kannettu sukupolvien ajan?

Vaietut ja käsittelemättömät ongelmat, ristiriidat ja traumat painuvat piilotajuntaan, jossa ne siirtyvät taakkoina sukupolvelta toiselle. Tällaiset taakat voivat olla perheissä kulkevia tai kollektiivisempia, sukujen ja kansakuntien traumoja, jotka aiheuttavat seuraavissa sukupolvissa erilaisia oireita, joiden syistä emme enää ole tietoisia. Taakat voivat ilmetä kehossa olevina muistoina ja kokemuksina. Niistä voi olla seurauksina ei-toivottuja tunteita, joihin emme löydä syytä tai tapoja ja uskomuksia, joista emme ole tietoisia. Perityt taakat voivat sitoa energiamme niin, ettemme oikein pääse eteenpäin. Emme ole vapaita, emmekä voi hyvin, mutta emme tiedä miksi.

Se mitä tiedämme perheestämme ja sen historiasta, voi konstellaatiossa näyttäytyä uudessa valossa ja saada uutta merkitystä. Olemme sodan kokeneiden lapsia ja lastenlapsia. Näiden kollektiivisten traumojen monenlaiset seuraukset vaikuttavat meissä yhä. Niiden vuoksi monista on tullut suorittajia ja selviytyjiä. Niiden vuoksi kannamme häpeää, joka ei meille kuulu ja niiden vuoksi saatamme masentua, lääkitä itseämme epäterveillä tavoilla tai kiinnittyä takertuvasti toisiin ihmisiin. Konstellaatio voi tuoda uutta ymmärrystä menneisiin tapahtumiin. Kärsimyksen seuraukset tulevat näkyville inhimillisinä kokemuksina. On mahdollisuus nähdä kirkkaasti, että rakkautta on ja on ollut, mutta jotkut tapahtumat ovat voineet estää sen osoittamisen ja virtaamisen.

Perhekonstellaatio on saksalaisen psykoterapeutin Bert Hellingerin kehittämä menetelmä. Siinä on vaikutteita erilaisista ryhmä- ja perheterapiamuodoista, kuten psykodraamasta.  Lisäksi menetelmän syntyyn on vaikuttanut Hellingerin Afrikassa viettämät vuodet, jolloin hän vaikuttui Zulu-heimon jäsenten tasapainoisuudesta ja heidän tavastaan olla yhteydessä esi-isiinsä ja kunnioittaa heitä.

Perhekonstellaatio on kokemuksellinen ja intuitiivinen menetelmä, jonka avulla on mahdollista tarkastella tärkeissä ihmissuhteissa vaikuttavia, usein pinnan alla olevia sidoksia. 

Mitä konstellaatiossa tapahtuu?

Työpajoissa osallistujat tekevät oman konstellaation ohjaajan avustuksella. Muut osallistujat valitaan edustamaan konstellaatiossa tarvittavia perheenjäseniä. Työskentely on hiljaista, jopa meditatiivista. Konstellaatiota seuratessa, käsittelee se sitten omaa tilannetta tai jonkun toisen, voi syntyä voimakas kokonaisvaltainen kokemus yhteisestä jaetusta inhimillisyydestä. Meissä on paljon sellaista tietoa, josta emme tiedä mistä se tulee.

Konstellaation vaikutus omassa elämässäni on ollut merkittävä. Tämän työsketelyn avulla on avautunut syvempiä syitä esimerkiksi siihen, miksi olen toiminut läheisissä ihmissuhteissa niin kuin olen toiminut. Juuri konstellaation avulla löysin tunteita ja uskomuksia, jotka vaikuttivat minussa voimakkaasti, mutta joista en ollut tietoinen. Olen myös oppinut ymmärtämään vanhempieni - ja isovanhempieni kohtaloita uudella tavalla. Menneiden tapahtumien ja niiden seurausten näkeminen ja kokeminen konstellaatiossa on synnyttänyt uutta, syvää myötätuntoa heitä kohtaan. Samalla olen nähnyt oman paikkani juuri tässä suvussa ja perheessä.

Osallistuneiden sanoin: "Konstellaatiossa parasta on, että merkitykset eivät lähde sanoista eikä tietoisesti koetusta, vaan se tuo jotakin uutta, jota ei aikaisemmin ole pystynyt käsittämään tai käsittelemään. Konstellaatiota on vaikea kuvailla, se pitää kokea."

Perhekonstellaatiotyöpajat löydät Facebookista ja Instasta Perhekonstellaatiotyöpajat -sivulta.

Päivitetty 10.8.2021
https://www.facebook.com/konstellaatiotyopajat/?ref=bookmarks