Kannatko jonkun toisen taakkaa?

Haluatko vapautua näkymättömistä taakoista, joita perheessäsi tai suvussasi on kenties kannettu sukupolvien ajan?

Vaietut ja käsittelemättömät ongelmat, ristiriidat ja traumat, joista ei puhuta, painuvat piilotajuntaan, jossa ne siirtyvät taakkoina sukupolvelta toiselle. Tällaiset taakat voivat olla perheissä kulkevia tai kollektiivisempia, sukujen, jopa kansakuntien traumoja, jotka aiheuttavat seuraavissa sukupolvissa erilaisia oireita, joiden syistä emme enää ole tietoisia. Taakat voivat ilmetä kehossa olevina muistoina ja kokemuksina. Niistä voi olla seurauksina tunteita, joihin emme löydä syytä tai reaktioita ja uskomuksia, joista emme ole tietoisia. Perityt taakat voivat sitoa energiamme niin, ettemme oikein pääse eteenpäin. Emme ole vapaita, emmekä voi hyvin, mutta emme tiedä miksi.

Se mitä tiedämme perheestämme ja sen historiasta, voi konstellaatiossa näyttäytyä uudessa valossa ja saada uutta merkitystä. Olemme sodan kokeneiden lapsia ja lastenlapsia. Näiden kollektiivisten traumojen monenlaiset seuraukset vaikuttavat meissä yhä. Niiden vuoksi meistä monista on tullut suorittajia ja selviytyjiä. Kärsimme kenties häpeää, joka ei meille kuulu ja niiden vuoksi saatamme masentua, lääkitä itseämme epäterveillä tavoilla tai kiinnittyä takertuvasti toisiin ihmisiin. 

Konstellaatio voi tuoda uutta ymmärrystä menneisiin tapahtumiin. Kärsimyksen juuret ja seuraukset tulevat näkyville inhimillisinä kokemuksina. On mahdollisuus nähdä kirkkaasti, että rakkautta on ja on ollut, mutta jotkut tapahtumat ovat voineet estää rakkauden osoittamisen ja virtaamisen.

Perhekonstellaatio on saksalaisen psykoterapeutin Bert Hellingerin kehittämä menetelmä. Siinä on vaikutteita erilaisista ryhmä- ja perheterapiamuodoista, kuten psykodraamasta. Lisäksi menetelmän syntyyn on vaikuttanut Hellingerin Afrikassa viettämät vuodet, jolloin hän vaikuttui Zulu-heimon jäsenten tasapainoisuudesta ja heidän tavastaan olla arjessaan yhteydessä esi-isiinsä ja kunnioittaa heitä.

Perhekonstellaatio on kokemuksellinen ja intuitiivinen menetelmä, jonka avulla on mahdollista tarkastella tärkeissä ihmissuhteissa vaikuttavia, usein pinnan alla olevia sidoksia.

Mitä konstellaatiossa tapahtuu?

Työpajoissa osallistujat tekevät oman konstellaation ohjaajan avustuksella. Muut osallistujat valitaan edustamaan konstellaatiossa tarvittavia henkilöitä. Työskentely on hiljaista, jopa meditatiivista. Konstellaatiota seuratessa, käsittelee se sitten omaa tilannetta tai jonkun toisen, voi syntyä voimakas kokonaisvaltainen kokemus yhteisestä jaetusta inhimillisyydestä. Meissä on paljon sellaista tietoa, josta emme tiedä mistä se tulee.

Konstellaation vaikutus omassa elämässäni on ollut merkittävä. Konstellaation avulla olen kohdannut tunteita ja uskomuksia, jotka vaikuttivat minussa voimakkaasti, mutta joista en ollut tietoinen. Olen myös oppinut ymmärtämään vanhempieni - ja isovanhempieni kohtaloita uudella tavalla. Menneiden tapahtumien ja niiden seurausten näkeminen ja kokeminen konstellaatiossa on synnyttänyt uutta, syvää myötätuntoa heitä kohtaan. Samalla olen nähnyt ja hyväksynyt oman paikkani juuri tässä suvussa.

Osallistuneiden sanoin: "Konstellaatiossa parasta on, että merkitykset eivät lähde sanoista eikä tietoisesti koetusta, vaan se tuo jotakin uutta, jota ei aikaisemmin ole pystynyt käsittämään tai käsittelemään. Konstellaatiota on vaikea kuvailla, se pitää kokea.

Perhekonstellaatio työpaja Helsingissä su 9.10. klo 10-16. Linkki tapahtumaan 

https://bit.ly/Konstellaatio

Perhekonstellaatio työpaja Tampereella su 20.11. klo 10-16.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: malla.hintsala(at)gmail.com

23.9.2022