Kannatko toisen taakkaa?

Haluatko vapautua näkymättömistä taakoista, joita perheessäsi tai suvussasi on kenties kannettu sukupolvien ajan?

Vaietut ja käsittelemättömät ongelmat, ristiriidat ja traumat, joista ei puhuta, painuvat piilotajuntaan, jossa ne siirtyvät taakkoina sukupolvelta toiselle. Tällaiset taakat voivat olla perheissä kulkevia tai kollektiivisempia, sukujen, jopa kansakuntien traumoja, jotka aiheuttavat seuraavissa sukupolvissa erilaisia oireita, joiden syistä emme enää ole tietoisia. Taakat voivat ilmetä kehossa olevina kokemuksina. Niistä voi olla seurauksina tunteita, joihin emme löydä syytä tai reaktioita ja uskomuksia, joista emme ole tietoisia. Perityt taakat voivat sitoa energiamme niin, ettemme oikein pääse eteenpäin. Emme ole vapaita, emmekä voi hyvin, mutta emme tiedä miksi.

Se mitä tiedämme perheestämme ja sen historiasta, voi konstellaatiossa näyttäytyä uudessa valossa ja saada uutta merkitystä. Olemme sodan kokeneiden lapsia ja lastenlapsia. Näiden kollektiivisten traumojen monenlaiset seuraukset vaikuttavat meissä yhä. Niiden vuoksi meistä monista on tullut suorittajia ja selviytyjiä. Kärsimme kenties häpeää, joka ei meille kuulu ja niiden vuoksi saatamme masentua, lääkitä itseämme epäterveillä tavoilla tai kiinnittyä takertuvasti toisiin ihmisiin.

Perhekonstellaatio on kokemuksellinen ja intuitiivinen menetelmä, jonka avulla on mahdollista tarkastella tärkeissä ihmissuhteissa vaikuttavia, pinnan alla olevia sidoksia.

Konstellaation avulla voi saada uutta ymmärrystä menneisiin tapahtumiin. Kärsimyksen juuret ja niiden seuraukset tulevat näkyville inhimillisinä kokemuksina. On mahdollisuus nähdä, että rakkautta on ja on ollut, mutta jotkut tapahtumat ovat voineet estää rakkauden osoittamisen ja virtaamisen.

Perhekonstellaatio on saksalaisen psykoanalyytikon Bert Hellingerin kehittämä fenomenologinen psykogologinen menetelmä, jossa on vaikutteita erilaisista ryhmä- ja perheterapiamuodoista, kuten psykodraamasta (Moreno) ja perhepatsaista (Satir). Menetelmän syntyyn on vaikuttanut myös Hellingerin Afrikassa Zulu-heimon parissa viettämä aika, jolloin hän vaikuttui heimon jäsenten tasapainoisuudesta, heidän tavastaan olla arjessaan yhteydessä esi-isiinsä ja kunnioittaa heitä. Perhekonstellaatio perustuu käsitykseen siitä, että ihminen on aina osa yhteisöä, perhettään ja sukuaan, ja tällä yhteisön osana olemisella on vaikutusta meihin jokaiseen. Perhekonstellaation avulla on mahdollista saattaa näkyväksi erilaisia pinnan alla olevia systeemisiä suhteita.

Mitä konstellaatiossa tapahtuu?

Työpajoissa toteutetaan osallistujille konstellaatioita heidän kysymyksistään. Tilannetta ei sanoiteta yksityis-kohtaisesti, vain ydin, jota konstellaatiossa ryhdytään katsomaan. Osallistujista valitaan edustajat edustamaan konstellaatioon kuuluvia henkilöitä ja he tuovat näkyville systeemin dynamiikkaa. Ohjaajan avustuksella tehtävillä pienillä muutoksilla dynamiikka tasapainottuu. Työskentely on hiljaista, jopa meditatiivista. Konstellaatiotyöskentelyssä ryhmän peilaus tuo näkyville sidoksia ja lojaaliteetteja, joiden merkitystä emme ole aiemmin ymmärtäneet. Oman perhesysteemin näkeminen ja kokeminen toisten peilaamana voi avata ikkunan, josta ei ole aiemmin tullut katsoneeksi. Ymmärrys laajenee.

Osallistuneiden sanoin: "Konstellaatiossa parasta on, että merkitykset eivät lähde sanoista eikä tietoisesti koetusta, vaan se tuo jotakin uutta, jota ei aikaisemmin ole pystynyt käsittämään tai käsittelemään. Konstellaatiota on vaikea kuvailla. Se pitää kokea itse."

"Konstellaatio avasi silmäni näkemään paikkani lapsuudenperheessä. Se vapautti ja auttoi ymmärtämään, miksi paikkani on juuri tässä. En enää koe olevani ulkopuolinen."

Syksyn 23 konstellaatiotyöpajat


27.8. Tampere https://bit.ly/Työpaja270823TRE

23.9. Tampere https://bit.ly/3OnAYZJ

28.10. Tampere https://bit.ly/Työpaja281023Tre

25.11. Helsinki, tapahtumalinkki tulee myöhemmin, voit ilmoittautua spostilla malla.hintsala(at)gmail.com

Teen yksilökonstellaatioita sekä livenä että etänä. Ota yhteyttä, kerron niistä mielelläni lisää.

malla.hintsala(at)gmail.com

päivitetty 28.8.2023