Tiedätkö mikä sinua kuormittaa?

Tutustuminen omiin ydinarvoihin ja pysähtyminen sen äärelle, mikä itselle on tärkeää ja arvokasta, saattaa avata uusia näköaloja siihen, miksi koemme työmme niin kuin sen koemme.

Reagoimme työssä tapahtuviin asioihin ja kohtaamisiin historiamme ja aiempien kokemustemme pohjalta. Aina emme välttämättä ole siitä tietoisia.

Kun tutustumme itsemme paremmin, ymmärrämme menneisyyden vaikutuksen ja tunnistamme tärkeimmät arvomme, voi löytyä uutta ymmärrystä työn kuormitusta aiheuttaviin tekijöihin. Myös omat vahvuudet kirkastuvat ja voivat saada aiempaa suuremman painoarvon. Uusia näkökulmia ja ratkaisuja saattaa löytyä sieltä, mistä niitä ei itse omassa arjessaan huomaa etsiä. 

Olemme inhimillisiä ihmisiä myös työelämässä ja työssä tapahtuvat asiat, vuorovaikutustilanteet tai esimerkiksi muutosvauhti vaikuttavat meihin monin tavoin. Jos kaipaat selkeytystä tilanteeseesi omassa työelämässäsi, voimme etsiä yhdessä siihen väyliä. Meissä on paljon enemmän kuin päällepäin näkyy ja yhdessä voimme löytää kenties piilossa olevia voimavarojasi paremmin käyttöösi. Voimme löytää uusia näkökulmia ja toimintamalleja tilanteeseesi ja voit saada syvempää ymmärrystä siitä, millä on merkitystä juuri sinun työhyvinvointiisi.