Tutustuminen omiin arvoihin ja pysähtyminen sen äärelle mikä itselle on tärkeää ja arvokasta, saattaa avata uusia näköaloja siihen minkälaisena koemme työmme ja viitoittaa tietä myös omien vahvuuksien löytämiseen ja vahvistamiseen.

Reagoimme työssä tapahtuviin asioihin ja kohtaamisiin myös aiempien kokemustemme mukaan. Aina emme välttämättä ole siitä tietoisia.

Kun tutustumme itsemme paremmin ja tunnistamme syvimmät arvomme, saatamme löytää uutta ymmärrystä myös vaativiin vuorovaikutustilanteisiin.

Ratkaisuja voi löytyä sieltä, mistä niitä ei omassa arjesssaan huomaa etsiä. 

Työnohjaajana ja mentorina tuen sinua työssäsi. Olemme inhimillisiä ihmisiä myös työelämässä ja työssä tapahtuvat asiat, muutokset, kuormittumisen syyt sekä ihmisten väliset kohtaamiset, vaikuttavat meihin monin tavoin. 

Jos kaipaat muutosta omaan työelämääsi, voimme etsiä yhdessä siihen väyliä. Meissä on paljon enemmän kuin päällepäin näkyy ja tarkoitus on löytää kenties piilossa olevia voimavarojasi käyttöösi. Yhdessä voimme löytää uusia näkökulmia ja toimintamalleja tilanteeseesi ja voit saada syvempää ymmärrystä juuri sinun hyvinvointiisi vaikuttavista asioista.

"Malla on työnohjaajana laajakatseinen ja lämmin kuuntelija. Keskustelumme työelämän kiemuroista ovat avanneet uusia näkökulmia ja tukeneet kehitystäni työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä. Koen, että levolliset tapaamisemme ovat antaneet iloa ja energiaa ja siten tukeneet työssä jaksamistani."